Seksevegen i Ullensvang BT Gstå

Lysmast

Lysmaster produserer vi for to av våre samarbeidspartnere. For begge kunder bearbeider vi alt trevirke, og monterer alle deler før belysning settes på.

AKB Lighting AS

Norpole™ er utviklet av AKB Lighting AS, og produseres av skandinavisk trevirke i Norge.

Alle tremaster produseres, bearbeides og behandles på Aanesland Fabrikker AS utenfor Lillesand. Her foregår også all montasje av alle deler til komplett produkt. Alle ståldeler produseres og behandles av VikØrsta AS med deres unike Combi Coat® behandling.

Alle master er FSC Sertifisert, og CE godkjent limtre i henhold til DIN EN 14080. Fasthetsklasse GL28c. Trykkimpregnert i henhold til prosess NTR AB. Grunnet med Visir og beiset med Jotun Trebitt Superbeis. Sokler er galvanisert og pulverlakkert.

BTG AS

Ilume er en serie belysningsløsninger som er 100% drevet av fornybar energi, utviklet av BTG AS. Det er også et sterkt fokus på miljø ved utvikling av produktene i serien. Til stolpene benytter de seg av tremateriale som er kortreist, karbonnøytral, gjenbrukbar og vedlikeholdsfritt. Tremateriale kommer fra den mest hardføre tresorten i norsk skog hvilket gir det lang levetid.

Videre er stolpene både FSC- og PEFC-sertifiserte i henhold til bærekraftig skogbruk og forvaltning. Disse merkeordningene stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. Se http://www.treteknisk.no/tjene... for mer informasjon.

Solcellene de benytter er miljøsertifisert med markedets høyeste energieffektivitet. Styringssystemet består av komponenter som er svært energieffektive. BTG jobber kontinuerlig for å redusere miljøfotavtrykket. De benytter seg av lokale underleverandører der de kan, og jobber for å øke graden av lokal produksjon og sammenstilling ytterligere. BTG har også igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for å benytte seg av resirkulerte komponenter i sine produkter.

Les mer om dette under prosjekter https://aaneslandtre.no/Prosje...