Miljø2

FSC®

FSC® - er vårt miljømerke, og du finner det igjen på trevarer, hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

Hvem godkjenner?

FSC International har et eget kontrollorgan, ASI, som kontrollerer sertifiseringsfirmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere virksomheter etter sertifiseringsstandardene.

Hvem står bak?

‘Forest Stewardship Council’® eier merkeordningen. Forest Stewardship Council er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.

Forest Stewardship Council A. C. er en internasjonal non-profit, multistakeholder organisasjon etablert i 1993 som fremmer ansvarlig forvaltning av verdens skoger, via tømmersertifisering. Det er et eksempel på et markedsbasert sertifiseringsprogram brukt som en transnasjonal miljøpolitikk. https://no.fsc.org/no-nb/fsc-n...

  • FSC License code FSC-C014492