Seksevegen i Ullensvang BT Gstå

Lysmast

AKB

Norpole™ er utviklet av AKB Lighting AS, og produseres av

skandinavisk trevirke i Norge.

Alle tremaster produseres, bearbeides og behandles på

Aanesland Fabrikker AS utenfor Lillesand. Her foregår også all

montasje av alle deler til komplett produkt.

Alle ståldeler produseres og behandles av VikØrsta AS med deres

unike Combi Coat® behandling.

Alle master er FSC Sertifisert, og CE godkjent limtre i henhold til

DIN EN 14080. Fasthetsklasse GL28c. Trykkimpregnert i henhold

til prosess NTR AB. Grunnet med Visir og beiset med Jotun

Trebitt Superbeis. Sokler er galvanisert og pulverlakkert.

BTG

Ilume er en serie belysningsløsninger som er 100% drevet av fornybar energi. Det er også et sterkt fokus på miljø ved utvikling av produktene i serien:

Til stolpene benytter vi oss av tremateriale som er kortreist, karbonnøytral, gjenbrukbar og vedlikeholdsfritt.

Tremateriale kommer fra den mest hardføre tresorten i norsk skog hvilket gir det lang levetid.

Videre er stolpene både FSC- og PEFC-sertifiserte i henhold til bærekraftig skogbruk og forvaltning. Disse merkeordningene stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging,

at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

Se http://www.treteknisk.no/tjene... for mer informasjon.

Solcellene vi benytter er miljøsertifisert med markedets høyeste energieffektivitet.

Styringssystemet består av komponenter som er svært energieffektive.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøfotavtrykket. Vi benytter oss av lokale underleverandører der vi kan og jobber for å øke graden av lokal produksjon og sammenstilling ytterligere.

Vi har også igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for å benytte oss av resirkulerte komponenter i våre produkter.