Prosjekt

SENTRALBYGNING VEST - OSLO LUFTHAVN

Aanesland Limtre har levert alt av limtre til utvidelsen av Oslo lufthavn sin terminal på Gardermoen. Kontrakten innebærer levering av limtre til det spektakulære taket på den nye sentralbygningen. Taket på den nye ankomst- og avgangshallen har 14 limtrefagverk på hele 91 meter som hovedbærere.

Limtrefagverkene er koblet i sju par. I tillegg er det montert 84 sekundærfagverk med 15 meters spenn. Takflaten er på hele 12.000 kvadratmeter, og taket er tilsvarende det som er i den gamle sentralhallen på flyplassen.

Den nye hallen åpnet i 2017.

Foto: Peter Leenders

Kategori

Prosjekt

Sted

Gardermoen

Årstall

2017