Aanesland bygg

Miljø

Aanesland treindustri

Klima og miljø hos Aanesland

Aaneslands visjon har vært å redusere vårt klimaavtrykk ved hjelp av nøye utvalgte materialer og en helt ny byggeteknikk av nytt næringslokale i Lillesand. En uavhengig miljørapport viser at den nye fabrikken i limtre og massivtre har hele 46% lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg i stål og betong.

Asplan Viak ble engasjert for å utføre et klimaregnskap for bygget. Denne rapporten sammenligner vår bruk av materialer med referansebygg i betong og stål, som normalt sett benyttes til næringsbygg. Bygget på Gaupemyr i Lillesand består av en dreiehall, lager og snekkerverksted i hele første etasje, samt kontor og møtelokaler i andre etasje, og har i rapporten vært sammenlignet med et bygg av samme størrelse og utforming.

Man har beregnet en levetid på 60år, med standard klimagassberegninger. Beregningene har ikke inkludert utslipp fra byggeplass, transport i drift til fabrikken, eller energibruk i byggefasen. Arealene brukt er 2018m2 BTA og 2954m2 BRA.

Det totale klimagassutslippet til referansebygget er 882 tonn CO2e over 60år, hvor det totale klimagassutslippet til Aanesland Treindustri er 478 tonn CO2e, også over 60år.
Dette vil si at totalen er 46% lavere utslipp en referansebygget.

klima

Andre valg som har vært viktige med tanke på miljø for dette bygget har vært valg av materialer fra lokale leverandører. Flere av disse løsningene har ført til at de totale transportutslippene har bidratt til en reduksjon på 74% utslipp sammenlignet med referansebygget.

Det er valgt klimavennlige materialer med lengre levetid enn vanlige overflater. Dette har for eksempel vært tregulv, trespiler i himling, kledning i tre, i stedet for gips, maling og fliser. Bruken av disse materialene har ført til en reduksjon på 81% i drift og vedlikehold sammenlignet med referansebygget.

Under finner du hele rapporten for nedlastning.

Klimagassregnskap Aanesland Treindustri