Rekkverk 0110 innvendig

Rekkverk

Vi har levert rekkverk i 80år, og har modeller for enhver stilart. Stramt og moderne, eller herskapelig og klassisk.

Tre har lenge vært et populært valg for rekkverk på grunn av dets naturlige utseende og allsidighet. Et rekkverk i tre gir et varmt og innbydende preg, både i enebolig og på hytta. Våre rekkverksstopler kan leveres med slissespor, for kombinasjon med glass.

Høyde på rekkverk

Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 90 cm. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1 meter. Der høydeforskjellen er mer enn 10 meter over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 120 cm. Håndlist på rekkverk skal være i høyde 90 cm over gulv/trinn.

Rekkverk har en dobbel funksjon: både beskytte mennesker mot fall, samt å gi et estetisk bidrag til boligen. Sikkerhetsaspektet ved rekkverk kan ikke understrekes nok. Ulykker som fall fra høyder utgjør en betydelig risiko, og rekkverk spiller en avgjørende rolle i å hindre slike hendelser. Materialvalget, designet og installasjonen av rekkverk er derfor viktige faktorer for å sikre et trygt miljø. Vi anbefaler å la fagfolk å installere rekkverket, og selger derfor våre rekkverk gjennom primært gjennom byggevarehandelen. Byggevaren har ofte gode kontakter for valg av snekkerfirma.

Product