Detalj blå

Forvaltning, drift og vedllikehold

FDV-dokumentasjonen er på en måte byggets "bruksanvisning". Den skal inneholde tegninger, beskrivelser og informasjon som er viktig og nyttig i arbeid med drift og vedlikehold