Prosjekt

NORGES FISKERIHØGSKOLE

Norges Fiskerihøgskole er en egen institusjon som har fått plass øverst i Realfagsparsellen. Bygningen sto ferdig i 1995 og er tegnet av Steinsvik Arkitektkontor A/S.
Aanesland har levert dreid rundstokk og limtre til dette bygget.

Kategori

Prosjekt

Sted

Tromsø

Årstall

1995